به وبسایت دکتر مریم میرزایی خوش آمدید

با توجه به اطلاعات اندک در زمینه سرطان بر آن شدیم که این سایت را جهت افزایش اطلاعات مردم در مورد ماهیت بیماری سرطان و روش‌های مختلف درمان آن، راه اندازی کنیم امیدواریم در این راستا بتوانیم موفق باشیم و سطح آگاهی عزیزان را در این زمینه افزایش دهیم
دکتر مریم میرزایی

سرطان واژه هراس انگیز است ولی بیماری درمان پذیر می باشد. که نسبت به گذشته شیوع و بروز بیشتری یافته است. وقوع سرطان در یکی از اعضای خانواده چالشی عظیم برای بیمار و خانواده وی می باشد. بیماری سرطان از سلول‌های بدن آغاز می شود، سلول هایی که در حالت طبیعی از دستورهای لازم جهت رشد تکثیر و انهدام پیروی می کنند. اما در برخی موارد دستورالعمل صادره در یک سلول، متبهم و مغشوش شده و سلول رفتاری غیر طبیعی پیدا می‌کند. این سلول غیر طبیعی رشد می‌کند و به طرز غیرقابل کنترلی تقسیم می شود و سلول های غیر عادی دیگری را نیز تشکیل می دهد.

بیشتر بدانید و