خدمات

خدمات

_
  • تشخیص سرطان
  • پرتودرمانی
  • پیشگیری از سرطان
  • براکی تراپی (رادیوتراپی داخل حفره ای )
  • شیمی درمانی
  • ایمنی درمانی