دکتر مریم میرزایی مقدم

متخصص رادیوانکولوژی

 

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مدرک دکترای عمومی در سال ۱۳۸۶
شروع دوران تخصص از سال ۱۳۸۶ در رشته رادیوتراپی – انکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تا سال ۱۳۸۹

 

سوابق علمی

  • دارای بورد تخصصی و کسب رتبه کشوری
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
  • گذراندن دوره بعد از تخصص جهت براکی تراپی (رادیوتراپی داخل حفره ای)

عضویت در انجمن ها و اتحادیه ها

  • عضو انجمن رادیوتراپی – آنکولوژی ایران
  • عضو انجمن سرطان ایران
  • عضو انجمن سرطان اروپا
دکتر مریم میرزایی مقدم
دکتر مریم میرزایی مقدم

۰۲۱۸۶۱۲۶۱۹۳

۰۲۱۸۶۱۲۶۳۹۵