_

گالری فیلم ها

_
_

دکتر مریم میرزایی مقدم

متخصص رادیوانکولوژی

دکتر مریم میرزایی مقدم

متخصص رادیوانکولوژی

همه چیز درباره سرطان شیمی درمانی، رادیوتراپی، ایمنی درمانی

روش های پیشگیری در سرطان های دهانه رحم

تشخیص تا درمان سرطان سینه در بارداری

پرسش و پاسخ تغذیه ای درحین درمان انواع سرطان

کاربرد واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم

آیا بیماران سرطانی می توانند واکسن کرونا covid-19 بزنند؟

پرتودرمانی یا رادیوتراپی سرطان کولورکتال یا روده بزرگ

نقش هورمون در ایجاد سرطان پستان

رادیوتراپی و روش های جدید و پیشرفته درمان سرطان

ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی در درمان انواع سرطان

تاثیر شیمی درمانی پیشرفته در درمان سرطان و مراحل آن