_

گالری فیلم ها

_
_

دکتر مریم میرزایی مقدم

متخصص رادیوانکولوژی

دکتر مریم میرزایی مقدم

متخصص رادیوانکولوژی

همه چیز درباره سرطان شیمی درمانی، رادیوتراپی، ایمنی درمانی

نقش هورمون در ایجاد سرطان پستان

پرسش و پاسخ تغذیه ای درحین درمان انواع سرطان

کاربرد واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم

آیا بیماران سرطانی می توانند واکسن کرونا covid-19 بزنند؟

پرتودرمانی یا رادیوتراپی سرطان کولورکتال یا روده بزرگ

تشخیص تا درمان سرطان سینه در بارداری

رادیوتراپی و روش های جدید و پیشرفته درمان سرطان

ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی در درمان انواع سرطان

تاثیر شیمی درمانی پیشرفته در درمان سرطان و مراحل آن