_

گالری فیلم ها

_
_

دکتر مریم میرزایی مقدم

متخصص رادیوانکولوژی

دکتر مریم میرزایی مقدم

متخصص رادیوانکولوژی

همه چیز درباره سرطان شیمی درمانی، رادیوتراپی، ایمنی درمانی

آیا بروز سرطان ها در مردان بیشتر از زنان است؟

کلینیک شیمی درمانی “همراه” از نگاه بیمار

روش های پیشگیری در سرطان های دهانه رحم

پرسش و پاسخ تغذیه ای درحین درمان انواع سرطان

کلینیک شیمی درمانی “همراه” خانم دکتر مریم میرزایی مقدم

تشخیص تا درمان سرطان سینه در بارداری

رادیوتراپی و روش های جدید و پیشرفته درمان سرطان

ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی در درمان انواع سرطان

نقش هورمون در ایجاد سرطان پستان

کاربرد واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم

پرتودرمانی یا رادیوتراپی سرطان کولورکتال یا روده بزرگ

تاثیر شیمی درمانی پیشرفته در درمان سرطان و مراحل آن

آیا بیماران سرطانی می توانند واکسن کرونا covid-19 بزنند؟