دکتر میرزایی مقدم

عوارض جانبی داروی شیمی درمانی کادسیلا TDM1

عوارض جانبی داروی شیمی درمانی کادسیلا TDM1

داروی شیمی درمانی کادسیلا (تراستوزوماب-امتانسین) داروی کادسیلا (تراستوزوماب-امتانسین) یک ترکیب آنتی بادی-دارو است که برای ارائه شیمی درمانی توسط بهترین متخصص شیمی درمانی در تهران که به طور مستقیم روی ‌سلول های ... ادامه مطلب