1401

تاثیر داروی شیمی درمانی دیفرلین در درمان انواع سرطان

تاثیر داروی شیمی درمانی دیفرلین در درمان انواع سرطان

داروی شیمی درمانی تریپتورلین (Triptorelin) نام های تجاری: ترلستار تریپتودور ترلستار دیپوت تریپتادن دیفرلین   موارد مصرف دیفرلین این دارو مشابه ماده طبیعی ساخته شده توسط بدن (هورمون آزاد کننده ... ادامه مطلب